S tujci poslujemo uspešno, če razumemo njihovo kulturo

Preden začnemo poslovati s podjetjem, ki prihaja iz tuje kulture, je izredno pomembno, da se seznanimo z morebitnimi razlikami, ki to kulturo ločujejo od naše in lahko vplivajo na potek sodelovanja. Predvsem je pomembno dvoje: svoje kulture v nobenem oziru ne smemo imeti za superiorno, hkrati pa ne moremo predvidevati, da se bodo naši poslovni partnerji v komunikaciji vedli enako kot mi. Med kulturami namreč obstaja cela paleta vrednostnih, emocionalnih in drugih razlik.

Razlike so lahko velike Brez tega zavedanja je uspeh poslovanja s tujim podjetjem negotov, saj smo lahko v komunikaciji pogosto videti nepripravljeni ali neprofesionalni, ker mnoge stvari interpretiramo napačno. Da bi se izognili zapletom, neuspehu in stresu, se moramo zato čim natančneje poučiti o drugi kulturi.

Tako moramo vedeti, če denimo v njej prevladuje nizkokontekstulana ali visokokontekstualna komunikacija, ter če organizacije v tej deželi delujejo hierarhično ali egalitarno. Največje razlike med kulturami so v dojemanju časa in prostora, v manirah naslavljanja oseb, v pozdravljanju, dotikih in stiku z očmi. Nujno je, da o teh razlikah poizvemo še preden stopimo v poslovno sodelovanje, da se izognemo nesoglasjem.

Znanje o kulturah postaja vse bolj iskano V globaliziranem svetu, ki ga zaznamujejo povečan pretok informacij in ljudi ter intenzivno medkulturno sodelovanje, je znanje o kulturah zelo pomembno. Ker je mednarodnega povezovanja čedalje več, se v podjetjih pojavlja vse močnejša potreba po poznavanju tujih jezikov ter mentalitete, kulture in zgodovine držav. Zaposleni s tem znanjem so v prednosti pred tistimi, ki tega nimajo oziroma mu ne posvečajo pozornosti. Ker so odprti in pripravljeni za učenje ter se zavedajo medkulturnih razlik – zaradi izkušenj iz poslovanja s tujo kulturo, študija v tujini, preučevanja medkulturnih razlik sli frugih razlogov–, postajajo v podjetjih vse bolj cenjeni. Takšne osebe so tudi manj nagnjene k etnocentrizmu, ob stiku s tujo kulturo pa jih ne vodijo predsodki.

Prostor 6 je oblikovan medkulturno Zaradi poznavanja medkulturnih razlik poslovanje s tujim podjetjem lažje steče, možnosti za uspeh pa so že od samega začetka boljše. Vendar so poleg znanja pomembni tudi drugi faktorji – denimo prostor, v katerem se s tujci srečamo. Prostor morajo biti zasnovan tako, da se lahko udeleženci iz različnih kultur z njim poistovetijo.

V prostoru6 redno gostimo številna slovenska in mednarodna podjetja. Ker se na dogodkih pogosto srečujejo različne kulture, je prostor6 oblikovan tako, da poskrbi za njihovo poslovno zbliževanje in učinkovito komunikacijo. Ob umirjeni notranji opremi k temu pripomore zasnova v skladu z doktrino Biophilic designa – ta skozi tople zemeljske barve in obilje svetlobe v prostor vnaša živost in naravnost, zaradi česar se ljudje tukaj počutijo udobno, srečanja pa so navdihujoča in produktivna. Prostor6 tako deluje tudi kot stičišče kultur, ki je prostor navdiha in novih poslovnih sodelovanj.

Rezervacija

Za vsa dodatna pojasnila, ogled prostorov ali rezervacijo nas lahko vsak delovni dan pokličete na 01/5843 219 ali nam pišete na rezervacija@prostor6.si.

01/5843 219
rezervacija@prostor6.si
prostor 6, Leskoškova 2, 1000 Ljubljana